Privacyverklaring.

 

De persoonsgegevens die Buzzz Klussenbedrijf verwerkt zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Het doel van deze persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het uitbrengen van een offerte en/of nota voor geleverde diensten.

 

De verwerking van deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de hier bovengenoemde offerte en/of nota.

 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is dan voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden die in opdracht van Buzzz Klussenbedrijf diensten uitvoeren bij de klant. Buzzz Klussenbedrijf blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

 

Klanten en website bezoekers hebben het recht een verzoek in te dienen de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht beperkt zich tot de gegevens die de bezoeker zelf heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiertoe dient de klant en de websitebezoeker een verzoek in die altijd binnen vier weken zal worden beantwoord.

 

De beveiliging van de persoonsgegevens zijn op een passende en technische organisatorische maatregel genomen.